Visie


Papillon betekent ‘vlinder’

CoconVoordat de rups kan uitgroeien tot vlinder, maakt hij een pop voor zichzelf. Binnen in de pop vindt een ingewikkeld proces plaats. Wanneer de tijd rijp is, barst de pop open en kruipt de vlinder naar buiten. Als iemand de pop te vroeg openmaakt om de vlinder te helpen, zijn de vleugels van de vlinder nog niet sterk genoeg om te kunnen vliegen. De vlinder komt dan niet tot zijn bestemming: veelkleurig en vrij.

Papillon wil met de gegeven begeleiding een hulpmiddel zijn. Wat de pop is voor de vlinder: een omgeving waarin de rups zich kan ontwikkelen en in eigen tempo zelfstandig kan uitgroeien tot een veelkleurige vlinder!

Papillon wil daarbij uitgaan van de krachten binnen het kind en zo de voorwaarden scheppen van waaruit het kind zich kan ontwikkelen tot de persoon die hij of zij bedoeld is te zijn!

Vlinder

In eigen tempo: omdat elk kind immers zijn eigen ontwikkeling volgt in een persoonlijk tempo. Elk kind ontwikkelt zich daarbij in relatie tot de omgeving, zijn eigen mogelijkheden en sterke kanten.

Zelfstandig: gebruik maken van de eigen mogelijkheden en vaardigheden (krachten) van het kind.

Veelkleurig: ontwikkelen tot de mens die hij/ zij in oorsprong bedoeld is te zijn!

Door samen met het kind zijn/haar krachten te exploreren en deze te leren inzetten, kunnen de mogelijkheden en vaardigheden van het kind worden vergroot. Dit alles in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en leerkrachten. Zij maken allemaal immers deel uit van de leefwereld van het kind en zijn dus ook deel van de pop die nodig is voor de rups om een vlinder te worden!