Strategie


Na de telefonische aanmelding of aanmelding via de mail volgt een kennismakingsgesprek (intake). In dit gesprek gaan we samen kijken welke begeleiding het best aansluit bij de hulpvraag van u en uw kind. Wanneer na het intakegesprek besloten wordt dat er vervolgconsulten of begeleidingen plaats gaan vinden, worden voor het intakegesprek geen kosten in rekening gebracht (zie tarieven). Indien nodig helpt Papillon bij het zoeken naar een meer passend hulpaanbod.