Welkom


Papillon is een praktijk voor begeleiding bij leren, gedrag en opvoeding van kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-16 jaar. Vanuit Papillon wil ik graag zo passend mogelijke hulp voor u en uw kind realiseren, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en kan groeien.

Wilt u meer weten over de denkwijze van waaruit en de manier waarop Papillon wil werken, dan kunt u meer informatie vinden onder de kopjes ‘Visie’ en ‘Strategie’.

Hebt u vragen over de opvoeding? Hebt u behoefte aan opvoedingsondersteuning/hulp bij de opvoeding? Is uw kind hooggevoelig? Wordt uw kind gepest? Is uw kind bang of ervaart u andere problemen in de omgang met uw kind? Wat betekent de door de psychiater gestelde diagnose van mijn kind in de praktijk? Wat betekent het voor ons gezin dat mijn kind AD(H)D, ASS, ADD? Hoe komt het dat mijn kind op school niet mee kan komen? Waarom heeft mijn kind geen vriendjes? Heeft mijn kind dyslexie? Mijn kind heeft dyslexie of dyscalculie. Welke hulp en/of aanpassingen kunnen er binnen het vervolgonderwijs worden gegeven? Wat kan ik zelf doen om het leerproces te ondersteunen? Wat is een goed vervolgniveau na de basisschool voor mijn kind?

Voor al deze vragen kunt u bij Papillon terecht! Papillon streeft naar snelle hulp en probeert samen met u antwoord op uw vragen te vinden. Het bestaande aanbod wordt aangepast aan de behoeften van u en uw kind. In een eerste kennismakingsgesprek onderzoeken we samen op welke manier Papillon iets voor u en uw kind kan betekenen.