Sociale vaardigheidstraining “Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties”

Doel van de Tom training

Een beter sociaal inzicht krijgen en sociaal begrip ontwikkelen ( door middel van het aanleren van een aantal sociale cognities). Uw kind leert zich beter te verplaatsen in de gevoelens en gedachten van anderen. Zijn/haar probleemoplossend vermogen wordt groter waardoor zijn/haar gevoel van eigenwaarde toeneemt.Op deze manier wordt uw kind beter toegerust om als vervolg een reguliere sociale vaardigheidstraining te volgen. Hij/zij zal hiervan meer profijt hebben.

Contact opnemen Tom training kind

 

tom training ADHD autisme emoties leren kennenWerkwijze Tom training

De training bestaat uit 10-12 bijeenkomsten, een intake gesprek, een tussenevaluatie, een eindevaluatiegesprek. Na drie maanden is er een ‘follow-up’ gesprek waarin gekeken wordt naar de effecten van de training. Tijdens het intake gesprek wordt gekeken of de training aansluit bij de behoeften van uw kind. Ook wordt de TOM-test afgenomen. Hierdoor kan de training beter worden afgestemd op wat uw kind nodig heeft. De training kan grotendeels ook individuen worden gedaan.

 

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar, die sociaal angstig zijn, een gebrek aan mogelijkheden hebben om goed sociaal contact te leggen, een autisme spectrum stoornis en/of ADHD hebben met daarbij problemen in de sociale omgang.

Contact opnemen sociaal vaardigheidstraining kind