Algemeen

Papillon werkt samen met een regiebehandelaar GZ-psycholoog. (zie www.apg-zkm.nl)

Eventueel kunt u de benodigde hulp ook betalen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een ‘rugzakje’ Leerlinggebonden Financiering (LGF)

Bij een laag inkomen kunt u eventueel bijzondere bijstand aanvragen.

Tarieven

Zorg vanuit specialistische jeugdzorg wordt na verwijzing door huisarts, jeugdarts, sociaal wijkteam of CJG vergoed.

Voor vergoeding van Ernstige Dyslexie (ED) is een verwijzing nodig door de school, het sociaal wijkteam of het CJG.

Wanneer de zorg niet vergoed wordt volgen hieronder de tarieven:

 

Contact opnemen

 

Groepstrainingen (inclusief materiaal, intakegesprek, evaluaties en bijz. contactmomenten) €40,- per sessie
Individuele training/begeleiding €60,- per sessie
Oudertrainingen €65,- per ouderpaar per sessie
Intelligentieonderzoek volwassenen €480,-
Intelligentieonderzoek kinderen €480,-
Persoonlijk onderzoek/ didactisch onderzoek (zonder intelligentieonderzoek) €745,-
Persoonlijk onderzoek/ didactisch onderzoek met intelligentieonderzoek €1285,-
Dyslexie screening €375,-
Dyslexie onderzoek (zonder intelligentieonderzoek) €560,-
Dyslexie onderzoek met intelligentieonderzoek €840,-
Dyslexie behandeling (exclusief eigen bijdrage van €30,- per behandeltraject) €60,- per sessie
Dyscalculie screening (8 uur) €480,-
Dyscalculie onderzoek met intelligentieonderzoek (15 uur) €900,-
Dyscalculie onderzoek (zonder intelligentieonderzoek) €660,-
Screening Cogmed €120,-
Cogmedtraining €1115,-

 

Contact opnemen