Algemeen

Papillon werkt samen met een regiebehandelaar GZ-psycholoog. (mailen kan op apg-zkm@live.nl)
Eventueel kunt u de benodigde hulp ook betalen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een ‘rugzakje’ Leerlinggebonden Financiering (LGF)
Bij een laag inkomen kunt u eventueel bijzondere bijstand aanvragen.

Tarieven

Zorg vanuit specialistische jeugdzorg wordt na verwijzing door huisarts, jeugdarts, sociaal wijkteam of CJG vergoed.
Voor vergoeding van Ernstige Dyslexie (ED) is een verwijzing nodig door de school, het sociaal wijkteam of het CJG.
Voor specialistische jeugdzorg kunt u contact opnemen met Papillon de Maten, zorg@papillondematen.nl

Wanneer de zorg niet vergoed wordt volgen hieronder de tarieven:

 

Contact opnemen

 

Individuele training/begeleiding €62,50 per sessie
Oudertrainingen €67,50 per ouderpaar per sessie
Intelligentieonderzoek volwassenen €499,-
Intelligentieonderzoek kinderen €499,-
Persoonlijk onderzoek/ didactisch onderzoek (zonder intelligentieonderzoek) €775,-
Persoonlijk onderzoek/ didactisch onderzoek met intelligentieonderzoek €1285,-
Dyslexie screening €375,-
Dyslexie onderzoek (zonder intelligentieonderzoek) €582,-
Dyslexie onderzoek met intelligentieonderzoek €875,-
Dyslexie behandeling (exclusief eigen bijdrage van €30,- per behandeltraject) €62,50 per sessie
Dyscalculie screening (8 uur) €499,-
Dyscalculie onderzoek met intelligentieonderzoek (15 uur) €936,-
Dyscalculie onderzoek (zonder intelligentieonderzoek) €680,-
Screening Cogmed €255,-

 

 

Cogmedtraining

Hiervoor krijgt u:

  • een persoonlijke licentie die toegang geeft tot de online training;
  • begingesprek;
  • coaching door middel van: 5 telefonische voortgangsgesprekken;
  • een evaluatiegesprek;
  • verslaglegging van het traject.
€1245,-

 

 

Contact opnemen