Accepteren en leren omgaan met veranderingen i.v.m. de scheiding

!JES = jij en scheiding

kinderen en scheiden jes trainingKinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Wel kunnen kinderen ervoor kiezen te leren hoe je moeilijke dingen rond de scheiding aan kunt pakken. 
Vaak helpt het als er ook met leeftijdsgenootjes over gepraat kan worden.

Contact opnemen scheiden en kinderen

 

Doel van de training scheiden en kinderen

  • Kinderen kunnen het permanente karakter van de scheiding beter accepteren én ze leren beter om te gaan met de veranderingen die er door de scheiding zijn.
  • Ouders zijn vaardiger geworden in het pedagogische handelen na een echtscheiding.

Een !JES groep komt acht keer bij elkaar en praten met elkaar hoe over onder andere:

  • de scheiding van de ouders ervaren is.
  • over hoe anderen ermee omgaan.
  • hoe de scheiding beter begrepen kan worden.

 

De training

De opzet van de training is thematisch. De thema’s die aan bod komen zijn onder meer: de schuldvraag, loyaliteit, het contact met de ouder waarbij het kind niet woont, het contact met eventueel nieuwe partners.

Contact opnemen scheiden en kinderen

 

Kindbijeenkomsten

De kinderen van 8-12 jaar worden goed geïnformeerd over allerlei aspecten van echtscheiding. Op speelse wijze worden communicatieve vaardigheden geoefend en er wordt naar de kinderen geluisterd. Kinderen worden gestimuleerd eigen behoeften en wensen te verwoorden en hier op een goede manier aandacht voor te vragen. 
Elk kind krijgt een eigen werkboek, waarin de gegeven informatie staat. De kinderen worden gestimuleerd het werkboek met de ouder(s) te bekijken en te bespreken.

Dit alles doen we door middel van: praten; spelvormen, schrijven, bewegen, gedichten en verhalen, creatieve werkvormen en nog veel meer manieren

 

Ouderbijeenkomsten

Ouders worden in drie bijeenkomsten geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind, de gevolgen van een scheiding, de do’s en dont’s in de opvoeding na echtscheiding, maar vooral over het verloop van de cursus voor hun kind.

De training scheiden en kinderen wordt gegeven door: Gecertificeerde trainers mw. Jenny van ‘t Hof en mw. Charlotte Kikkert.