Remedial teaching kan helpen om de achterstanden in de leerstof te verkleinen of weg te werken.

Papillon biedt ook remedial teaching aan. Riekje Rietman van RT-Praktijk Lerenderwijs Kampen verzorgt deze lessen.

Door allerlei oorzaken kan het leren wel eens wat moeilijker gaan. Soms gaat het om een korte periode en lukt het een kind om zelfstandig -of met een beetje hulp van de leerkracht of de ouder- weer aansluiting te vinden bij de leerstof. Maar als dat niet lukt en het te lang duurt; als er geen plezier meer wordt ervaren; met tegenzin naar school wordt gegaan; er ondanks alle inzet toch onvoldoende resultaat wordt geboekt, dan moet er wat gebeuren. Remedial teaching kan dan helpen om de achterstanden in de leerstof te verkleinen of weg te werken.

Om dit te kunnen doen zal er eerst gekeken moeten worden waar het probleem precies zit. Gesprekken met ouders, kind en school; analyse van beschikbare toetsgegevens, eventueel aangevuld met andere toetsen, moeten dan leiden tot een completer beeld. Hieruit volgt een behandelplan dat de basis gaat vormen van het begeleidingstraject.

Er kan hulp gegeven worden op het gebied van:

  • Rekenen
  • Technisch lezen
  • Spelling (ook werkwoordspelling)
  • Begrijpend lezen

 

Contact opnemen remedial teaching