In de opvoeding zijn de ouders de aangewezen personen om het voortouw te nemen om een positieve wisselwerking op gang te brengen.

“Positief omgaan met kinderen”

Gedrag van ouders en kinderen werkt op elkaar in: negatief gedrag lokt negatief gedrag uit; positief gedrag moedigt positief gedrag aan. In de opvoeding zijn de ouders, niet de kinderen, de aangewezen personen om het voortouw te nemen om een positieve wisselwerking op gang te brengen.

 

Basisdoelstellingen

  • het beïnvloedend vermogen van ouders ten aanzien van hun kinderen vergroten, doordat zij leren respect te hebben voor de behoeften van hun kinderen.
  • leren duidelijk te communiceren
  • leren op een opbouwende manier te reageren op het gedrag van de kinderen

 

Het programma

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van ieder 2 uur.

Tijdens de tweede tot en met de zesde bijeenkomst wordt er geoefend met communicatieve vaardigheden zoals:

  • beter leren waarnemen en opmerken,
  • luisteren en laten merken dat je luistert
  • navraag doen naar gevoelens,
  • overleggen bij conflicten
  • verbieden

De zesde bijeenkomst heeft als onderwerp: “grenzen stellen”. In de laatste vier bijeenkomsten wordt veel geoefend met de geleerde vaardigheden. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze huiswerkopdrachten uitvoeren.

 

Intake en evaluatie

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Na afloop van de cursus vindt een groepsevaluatie plaats.

Doelgroep: Hebt u niet al te zware en ingewikkelde opvoedingsproblemen met uw kind(eren) of wilt u een steuntje in de rug bij de opvoedingstaak, dan kan deze cursus u handvaten bieden en ondersteunen.

Contact opnemen hulp bij opvoeding