Uitgroeien op eigen kracht tot een vlinder; veelkleurig en vrij!

Charlotte Kikkert

charlotte kikkert pedagoog papillon kampenMijn naam is Charlotte Kikkert en ik ben ervaringsdeskundige in onder andere Borderline Persoonlijkheidsstoornis, ADD, Angststoornis en eetstoornis. 
Mijn eigen ervaringen die ik als ouder met hulpverlenende instanties heb gemaakt, is dat ik (ondanks veel positieve ervaringen met hulpverleners) ook een schrijnend tekort binnen de hulpverlening heb ervaren. De reguliere zorg gaat te vaak uit van ‘problemen’ , ‘stoornissen’ en ‘ onmogelijkheden’. Er worden ‘etiketjes’ geplakt en op basis van het gegeven etiketje wordt een behandeling voorgesteld. 
Maar…… een mens in al zijn eigenheid, is niet in een hokje te plaatsen! 
Dus wat te doen wanneer een kind/jongere niet van een ‘etiketje’ kan worden voorzien en niet binnen één bepaald hokje te plaatsen is?  Dan is er op dat moment geen juiste behandeling voor handen en men zit met de handen in het haar!

Binnen Papillon wil ik gezien mijn eigen ervaringen dan ook vanuit een andere basis werken. 
Welke stoornis gediagnosticeerd is, kan inderdaad belangrijk zijn voor bepaalde financiering van de zorg. 
Veel belangrijker is het echter om te kijken naar de mogelijkheden van het kind/de jongere en zijn omgeving (ouders, vrienden, verzorgers, broers/zussen).

Welke enorme mogelijkheden en vaardigheden heeft het kind/de jongere tot zijn beschikking? 
Hoe kunnen die ontdekt worden? 
Hoe wordt het kind zich bewust van zijn eigen krachten? 
Hoe kunnen de vaardigheden en mogelijkheden gebruikt worden om zijn/haar beperkingen te compenseren en uit te groeien tot de mens die hij/zij bedoeld is te zijn? 
Uitgroeien op eigen kracht tot een vlinder; veelkleurig en vrij!  Daar wil ik door middel van Papillon graag aan meewerken!

Ik woon tot volle tevredenheid met mijn man in Kampen.  
Onze kinderen zijn alle vier inmiddels uit huis. 
Nadat ik in het basisonderwijs werkzaam ben geweest als leerkracht, RT-er en IB-er, heb ik een universitaire opleiding Orthopedagogiek gevolgd met als afstudeerrichting Gezin & Gedrag. 
Tijdens deze opleiding heb ik mijn NVO-registratie diagnostiek behaald. 
Daarna ben ik als orthopedagoog werkzaam geweest bij een schoolbegeleidingsdienst voor het basisonderwijs en bij een schoolbegeleidingsdienst voor het voortgezet onderwijs. Ook heb ik als gedragswetenschapper voor MEE gewerkt. Sinds 2011 ben ik eigenaar van Papillon.

 


 

Alice Prakke-Greebe

Alice Prakke-Greebe PsycholoogIk ben Alice Prakke-Greebe (1951). GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog en ZKM-consultant.
Naast een intensief privéleven met echtgenoot, met onze kinderen en hun partners en met onze kleinkinderen ben ik actief en heb ik ruime ervaring binnen de basis en specialistische GGZ en binnen de dyslexiezorg. Daarnaast werk ik met veel plezier samen met Charlotte Kikkert van Papillon. Wij delen de passie kleine en grote mensen met zorg te omringen en te ondersteunen als ontwikkeling en welbevinden onder druk staan.

Jeugdervaringen nemen mensen een heel leven lang mee: volwassenen stuiten soms op gevoelens die ze als kind hebben ervaren. Dat kan het leven negatief kleuren. Soms ontbreekt het passende antwoord. Grote en kleine mensen, iedereen heeft wel eens hulp nodig!

 


 

Riekje Rietman

Riekje Rietman bijles school leerhulp remedial teachingIk ben Riekje Rietman en ben in september 2019 gestart met mijn eigen praktijk: Lerenderwijs Kampen, een praktijk voor remedial teaching, bijles en studievaardigheden.

Vanaf 1992 heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. De eerste acht jaren in het speciaal basisonderwijs. Daarna in het reguliere basisonderwijs. In al die jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het lesgeven aan kinderen in de groepen 4, 5, 6, 7, en 8. Op de verschillende scholen heb ik naast mijn functie als groepsleerkracht ook gewerkt als remedial teacher, rugzakbegeleider en taalleerkracht.

In 2016 heb ik mijn Master Sen -specialist leren- afgerond aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht. Ik heb zowel verdiepende modules gevolgd op het rekengebied als op het gebied van lezen en spelling.

Deze opleiding en mijn lange ervaring in het onderwijs zorgen ervoor dat ik veel leerlingen de hulp kan bieden die zij bij het leren nodig hebben. Ik vind het erg mooi om te zien hoe leerlingen met wat extra zorg weer aansluiting kunnen vinden bij hun groep.

Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

 


 

Martine Kwakkel De Vries

Riekje Rietman bijles school leerhulp remedial teachingPositief – Enthousiast – Betrokken – Samen

Jezelf mogen zijn, trots zijn op wie je ben en volop tot bloei komen, dat is waar ik voor ga.
Iedereen is anders en heeft iets anders nodig om tot ontwikkeling te komen.
Ik zie het als een uitdaging om samen op zoek te gaan naar wat nodig en haalbaar is.

Mijn naam is Martine Kwakkel – de Vries, getrouwd en moeder van twee kinderen.
Sinds 1997 ben ik werkzaam in het onderwijs waarvan de laatste jaren binnen Passend Onderwijs. Naast leerkracht en intern begeleider, ben ik creatief therapeut, gedragsspecialist, beeldcoach, NT-specialist en ervaringsdeskundige op het gebied van trauma.
Sinds 2022 combineer ik mijn werk met een praktijk aan huis; Bij Martine.
Hier geef ik in samenwerking met het multidisciplinair team van praktijk Papillon de Maten creatieve therapie.