Uitgroeien op eigen kracht tot een vlinder; veelkleurig en vrij!

Charlotte Kikkert

charlotte kikkert pedagoog papillon kampenMijn naam is Charlotte Kikkert en ik ben ervaringsdeskundige in onder andere Borderline Persoonlijkheidsstoornis, ADD, Angststoornis en eetstoornis. 
Mijn eigen ervaringen die ik als ouder met hulpverlenende instanties heb gemaakt, is dat ik (ondanks veel positieve ervaringen met hulpverleners) ook een schrijnend tekort binnen de hulpverlening heb ervaren. De reguliere zorg gaat te vaak uit van ‘problemen’ , ‘stoornissen’ en ‘ onmogelijkheden’. Er worden ‘etiketjes’ geplakt en op basis van het gegeven etiketje wordt een behandeling voorgesteld. 
Maar…… een mens in al zijn eigenheid, is niet in een hokje te plaatsen! 
Dus wat te doen wanneer een kind/jongere niet van een ‘etiketje’ kan worden voorzien en niet binnen één bepaald hokje te plaatsen is?  Dan is er op dat moment geen juiste behandeling voor handen en men zit met de handen in het haar!

Binnen Papillon wil ik gezien mijn eigen ervaringen dan ook vanuit een andere basis werken. 
Welke stoornis gediagnosticeerd is, kan inderdaad belangrijk zijn voor bepaalde financiering van de zorg. 
Veel belangrijker is het echter om te kijken naar de mogelijkheden van het kind/de jongere en zijn omgeving (ouders, vrienden, verzorgers, broers/zussen).

Welke enorme mogelijkheden en vaardigheden heeft het kind/de jongere tot zijn beschikking? 
Hoe kunnen die ontdekt worden? 
Hoe wordt het kind zich bewust van zijn eigen krachten? 
Hoe kunnen de vaardigheden en mogelijkheden gebruikt worden om zijn/haar beperkingen te compenseren en uit te groeien tot de mens die hij/zij bedoeld is te zijn? 
Uitgroeien op eigen kracht tot een vlinder; veelkleurig en vrij!  Daar wil ik door middel van Papillon graag aan meewerken!

Ik woon tot volle tevredenheid met mijn man in Kampen.  
Onze kinderen zijn alle vier inmiddels uit huis. 
Nadat ik in het basisonderwijs werkzaam ben geweest als leerkracht, RT-er en IB-er, heb ik een universitaire opleiding Orthopedagogiek gevolgd met als afstudeerrichting Gezin & Gedrag. 
Tijdens deze opleiding heb ik mijn NVO-registratie diagnostiek behaald. 
Daarna ben ik als orthopedagoog werkzaam geweest bij een schoolbegeleidingsdienst voor het basisonderwijs en bij een schoolbegeleidingsdienst voor het voortgezet onderwijs. Ook heb ik als gedragswetenschapper voor MEE gewerkt. Sinds 2011 ben ik eigenaar van Papillon.

 


 

Marijke Paya-Barten

Marijke Paya-Barten orthopedagoog MeppelIk ben Marijke Paya-Barten, Orthopedagoog Generalist i.o.

Ik heb een eigen praktijk voor orthopedagogiek in Meppel, en ik heb al een aantal jaar met plezier samengewerkt met Charlotte van Papillon Kampen. Momenteel werk ik incidenteel voor Papillon.

Ik doe veel dyslexieonderzoeken en -behandelingen en daarnaast doe ik ook onderzoek bij kinderen naar cognitie, sociaal-emotioneel functioneren en het functioneren in de klas. Ik vind het leuk om een breed spectrum aan ontwikkelingsproblemen aan te pakken in mijn werk. Mij specialisatie ligt momenteel bij leerproblemen. Ik vind het een leuke uitdaging om mijn aanpak zo goed mogelijk op het individuele kind af te stemmen. Ik ben in september 2017 begonnen met de opleiding tot orthopedagoog generalist. In mijn privéleven sport ik graag. Daarnaast houd ik enorm van reizen.

 


 

Alice Prakke-Greebe

Alice Prakke-Greebe PsycholoogIk ben Alice Prakke-Greebe (1951). GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog en ZKM-consultant.
Naast een intensief privéleven met echtgenoot, met onze kinderen en hun partners en met onze kleinkinderen ben ik actief en heb ik ruime ervaring binnen de basis en specialistische GGZ en binnen de dyslexiezorg. Daarnaast werk ik met veel plezier samen met Charlotte Kikkert van Papillon. Wij delen de passie kleine en grote mensen met zorg te omringen en te ondersteunen als ontwikkeling en welbevinden onder druk staan.

Jeugdervaringen nemen mensen een heel leven lang mee: volwassenen stuiten soms op gevoelens die ze als kind hebben ervaren. Dat kan het leven negatief kleuren. Soms ontbreekt het passende antwoord. Grote en kleine mensen, iedereen heeft wel eens hulp nodig!

 


 

Elise Huesmann-de Vroome

elise huesman logopedistIk ben Elise Huesmann-de Vroome, logopedist sinds 2004 en ik heb sinds 2007 mijn eigen praktijk.Sinds 2012 ben ik mij steeds meer gaan specialiseren in dyslexie, met name omdat de voorspellers van dyslexie op jonge leeftijd (vanaf 2,5 jaar) soms al te herkennen zijn in de spraak- en taalontwikkeling van een kind. Ik begeleid kinderen vanaf ongeveer 5 jaar actief in het stimuleren van de beginnende geletterdheid en vanaf eind groep 2 oefenen we ook al met het lezen en de spelling.

In 2016 zijn Papillon en mijn praktijk gaan samenwerken en ben ik inmiddels medebehandelaar dyslexie bij Papillon.
Ik ben getrouwd, moeder van een zoon en een dochter en in mijn vrije tijd zing en lees ik graag.

 


 

Rina van Weteringen

Rina van Weteringen Dyslexie specialistDyslexiepraktijk Berkum gaat samenwerken met praktijk Papillon.
In 2012 ben ik gestart met mijn eigen praktijk, Dyslexiepraktijk Berkum. Mijn naam is Rina van de Wetering, in 1991 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Groningen als orthopedagoog. Daarna heb ik jaren gewerkt in het onderwijs als docent en orthopedagoog.

Op dit moment houd ik mij vooral bezig met onderzoek en behandeling van niet vergoede dyslexie. Verder begeleid ik kinderen met lees-, spellingproblemen en begrijpend lezen in de basisschoolleeftijd.
Door de samenwerking met praktijk Papillon is het mogelijk om ook vergoede dyslexiebehandelingen te geven.Ik werk dan ook als medehandelaar bij Papillon.

Verder geef ik de cursus Snel Leren = Leuk Leren aan middelbare scholieren. Deze cursus is geschikt voor alle leerlingen, ook leerlingen met dyslexie, autisme of bijvoorbeeld ADHD.
Ik ben aangesloten bij de NVO en geregistreerd bij SKJ.

 


 

Bettie Westhuis

Bettie Westhuis Dyslexie specialistMijn naam is Bettie Westhuis. Sinds 2013 heb ik mijn eigen dyslexiepraktijk: Talent in Taal in Vollenhove. Sinds augustus 2019 werk ik onder andere samen met Papillon.  In 1995 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna heb ik samen met mijn man drie prachtige kinderen gekregen. Ondertussen heb ik de versnelde PABO gedaan en heb daarna een aantal jaren als invalleerkracht en intern begeleider gewerkt. In 2013 heb ik de overstap gemaakt naar een eigen praktijk, waarin ik zowel vergoede als niet-vergoede dyslexiezorg bied.

Het allermooiste aan mijn werk als dyslexiebehandelaar is dat ik een kind zie groeien. En dan niet alleen op het gebied van lezen en spellen maar vooral ook op het gebied van welbevinden. Ik wil kinderen graag de bouwstenen meegeven die ze nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het erom dat een kind vorderingen maakt, zoveel mogelijk de gestelde doelen haalt en het gevoel heeft: ik heb dat zelf gedaan!

 


 

Riekje Rietman

Riekje Rietman bijles school leerhulp remedial teachingIk ben Riekje Rietman en ben in september 2019 gestart met mijn eigen praktijk: Lerenderwijs Kampen, een praktijk voor remedial teaching, bijles en studievaardigheden.

Vanaf 1992 heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. De eerste acht jaren in het speciaal basisonderwijs. Daarna in het reguliere basisonderwijs. In al die jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het lesgeven aan kinderen in de groepen 4, 5, 6, 7, en 8. Op de verschillende scholen heb ik naast mijn functie als groepsleerkracht ook gewerkt als remedial teacher, rugzakbegeleider en taalleerkracht.

In 2016 heb ik mijn Master Sen -specialist leren- afgerond aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht. Ik heb zowel verdiepende modules gevolgd op het rekengebied als op het gebied van lezen en spelling.

Deze opleiding en mijn lange ervaring in het onderwijs zorgen ervoor dat ik veel leerlingen de hulp kan bieden die zij bij het leren nodig hebben. Ik vind het erg mooi om te zien hoe leerlingen met wat extra zorg weer aansluiting kunnen vinden bij hun groep.

Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.