“Uw kind in kaart gebracht om zo de hulp naadloos te kunnen laten aansluiten bij behoeften van uw kind…”

Aanvullend psychodiagnostisch onderzoek

Soms start de hulp bij de opvoeding met een onderzoek om zo in een behandeling veel beter te kunnen aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. In het onderzoek gaan we samen met u als ouders/verzorgers en met uw kind o.a. een intelligentietest doen met daarnaast aanvullend onderzoek gericht op het persoontje dat uw kind is en/of op de leerprestaties.

iq test kind intelligentie onderzoekZowel voor school als voor u als ouders kunnen uit dit onderzoek belangrijke handreikingen komen om beter te kunnen aansluiten bij uw kind.

Soms wilt u meer inzicht krijgen in de sterke en zwakke kanten van uw kind, bijvoorbeeld in verband met het maken van een keuze voor vervolgonderwijs.
De uitkomsten van een intelligentietest en/of psychodiagnostisch onderzoek kunnen hierover meer duidelijkheid geven.

Bovengenoemde onderzoeken kunnen door Papillon gedaan worden. Na aanmelding vindt er een intakegesprek met ouders plaats. Zonodig vindt er daarnaast een observatie op school en/of in de praktijk plaats om de hulpvraag beter in kaart te brengen.

Contact opnemen dyscalculie test

 

Dyscalculie screening

Een test die een beeld geeft van het risico op dyscalculie.

Programma

De test duurt ongeveer 60-90 minuten. Er vindt vooraf een intakegesprek plaats. Ook wordt een kort verslag gemaakt en vindt een nagesprek plaats. Er worden toetsgegevens van de basisschool gevraagd.

Doelgroep

Kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Contact opnemen dyscalculie test

 

Dyscalculie test

Programma

Er vindt een intakegesprek plaats. Ook krijgt u een uitgebreid verslag en een nagesprek. Ook kan een observatie in de klas deel uitmaken van het onderzoek. Het is in ieder geval altijd noodzakelijk dat er een telefonisch contact met de basisschool plaatsvindt.
Ook zal van de school de nodige aanvullende informatie en toetsgegevens gevraagd worden.

Doelgroep

Kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Duur: afhankelijk van de te onderzoeken onderdelen, meestal 1 à 2 dagdelen.

Contact opnemen dyscalculie test