Leren kennen, begrijpen, accepteren van en afstemmen op je kind.

Individuele hulp bij de opvoeding

Doel

Samen met de ouder(s)/verzorgers vanuit de krachten van de ouder/verzorger en die van het kind, werken aan een betere communicatie en omgang met elkaar.

Het programma

In individuele gesprekken worden de problemen binnen de opvoeding geïnventariseerd. Daarbij worden ook de krachten van het opvoedingssysteem (het gezin) in kaart gebracht. Samen wordt vanuit deze sterke kanten binnen het systeem gezocht naar oplossingen voor de problemen.

Intake

Na aanmelding vindt een eerste kennismakingsgesprek plaats. In onderling overleg worden vervolgafspraken gepland.

Doelgroep

  • Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind?
  • Wilt u handvaten krijgen bij de opvoeding van uw kind met een diagnose ADHD of Autismespectrum Stoornis (ASS)?
  • Geeft uw kind zelf aan dat het op bepaalde gebieden vastloopt?
  • Heeft uw kind verlatingsangst?
  • Is uw kind hooggevoelig?
  • Is uw kind angstig, teruggetrokken, of juist impulsief en agressief?
  • Heeft uw kind op school gedrags- of leerproblemen?
  • Wordt uw kind gepest?
  • Meldt de school dat contacten met klasgenootjes niet vlekkeloos verlopen?
  • Wilt u uw kind stimuleren en helpen, maar weet u niet hoe?

Dan is het fijn de zorgen te kunnen delen en samen naar oplossingen te kunnen zoeken. De gesprekken kunnen eventueel samengaan met een specifieke begeleiding van het kind.

Contact opnemen hulp bij opvoeding