Dyslexie onderzoek en behandelijk voor kinderen “Testen dicht bij huis”

Om erachter te komen of uw kind dyslexie heeft, is een test nodig. Deze dyslexie test wordt soms, maar niet altijd vergoed. Als uw kind is geboren op of na 1 januari 2000 en uw kind haalt heel lage scores voor lezen en eventueel spellen (E-scores) ondanks extra hulp op school, en er zijn geen andere problemen (zoals ADHD),  dan is het mogelijk dat uw kind voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking komt. De school van uw kind kan u hierover ook informeren.

Contact opnemen dyslexie testen behandeling

 

Dyslexie testen en behandelen

Dyslexie testen en behandeling onderzoek kampenBinnen Papillon Kampen kan op deze manier onderzoek naar dyslexie (diagnose) en behandeling bij dyslexie van kinderen met ernstige ‘ED’ dyslexie dicht bij huis plaatsvinden. In samenwerking met de basisschool van uw kind, worden de nodige gegevens verzameld. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor verder onderzoek krijgt u hierover bericht en worden de nodige afspraken hiervoor gemaakt. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat uw kind binnen de door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie gestelde criteria valt van ernstige ‘ED’ dyslexie, komt hij/zij in aanmerking voor een dyslexiebehandeling die wordt vergoed.

 

Komt er geen ernstige ‘ED’ dyslexie uit de test?

Heeft uw kind wel leesproblemen en/of problemen met de spelling maar voldoet hij/zij niet aan de criteria voor ernstige ‘ED’ dyslexie, dan kan er evengoed sprake zijn van dyslexie. Uw kind komt dan niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg, maar een onderzoek en behandeling is binnen Papillon altijd mogelijk. Het onderzoek en de behandeling worden altijd in nauw overleg met school en ouders afgestemd.

Ook wanneer er geen sprake is van dyslexie maar uw kind wel ernstige problemen met lezen en/of spellen en/of andere leerproblemen heeft, kan Papillon begeleiding bieden. Zie voor meer informatie onder ‘onderzoek, ‘individuele begeleiding’ en remedial teaching.

Contact opnemen dyslexie testen behandeling