Ontdekken van eigen kracht om zo in harmonie elkaar te accepteren en stimuleren.

Zoekwoorden toepassen in tekst:

 • Hooggevoelig kind
 • huiswerkplanner
 • gedragsproblemen kind en onderwijs
 • opvoedingsondersteuning
 • mijn kind wordt gepest
 • bang angstig kind
 • kind leren omgaan met boosheid

Doel

Samen met het kind vanuit zijn/haar eigen krachten, werken aan beter functioneren op school en binnen de eigen leefwereld.

huiswerkplanning kind begeleiding gedragsproblemenProgramma

In individuele gesprekken worden de problemen geinventariseerd en het kind wordt gestimuleerd om vanuit de eigen ontdekte krachten naar oplossingen te zoeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes. De manier van werken wordt afgestemd op de individuele behoeften van uw kind.

Intake

Na aanmelding vindt een eerste kennismakingsgesprek plaats. In onderling overleg worden vervolgafspraken gepland.

Doelgroep

 • Geeft uw kind zelf aan dat het op bepaalde gebieden vastloopt?
 • Is uw kind hooggevoelig?
 • Is uw kind angstig, teruggetrokken, of juist impulsief en agressief?
 • Heeft uw kind verlatingsangst?
 • Heeft uw kind op school gedrags- of leerproblemen?
 • Wordt uw kind gepest?
 • Meldt de school dat contacten met klasgenootjes niet vlekkeloos verlopen en wil uw kind meer vriendjes en vriendinnetjes krijgen?
 • Willen broertjes of zusjes binnen uw gezin beter leren omgaan met hun broertje of zusje die een diagnose ASS heeft?

Contact opnemen begeleiding kind