Leren kennen en afstemmen op je kind dat expressief, uitdagend, energievol en creatief is.

Training voor ouders van pubers met ADHD/puberteitsproblemen

Doel

De training beoogt ouders vaardiger te maken in het omgaan met de problemen die samenhangen met de puberteit en/of ADHD. Ouders en kinderen worden vaardiger in het samen oplossen van problemen.

 

Het programma

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Binnen de training wordt steeds uitgegaan van concreet gedrag en wordt in het “hier en nu” gekeken naar alle factoren die dit gedrag in stand houden, versterken of verzwakken. De training biedt ouders concrete handvaten aan de hand waarvan ouders zichelf en hun kind beter door deze leeftijdsfase heen kunnen loodsen.

 

Intake en evaluatie

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Na afloop van de training vindt een groepsevaluatie plaats.

 

Doelgroep

Heeft u als ouders problemen met de opvoeding van uw puberkind met  ADHD, dan wil deze training u handvaten bieden om samen met uw kind de problemen op te lossen. Ook wanneer u problemen ervaart die samenhangen met de puberteit kan de curscus voor u een belangrijke ondersteuning in de opvoeding zijn. Het is belangrijk dat u minimaal 8 van de 10 bijeenkomsten kunt bijwonen. De training is het meest zinvol wanneer beide ouders/verzorgers deelnemen. In ieder geval moet de niet-deelnemende ouder/verzorger achter de training staan.

Contact opnemen hulp bij opvoeding