Papillon Kampen
Marimba 21
8265 RK Kampen

038-3320864
info@papillonkampen.nl

Hulp bij opvoeding

Ervaringsdeskundigen

Korte wachttijd

Dyslexie specialisten

In verband met de vele nieuwe aangemelde cliënten zijn we genoodzaakt om een wachttijd in te stellen.

De wachttijd bedraagt momenteel 8 weken. Voor de meest actuele situatie rondom wachttijden en wachtlijst kunt u het beste per mail contact opnemen.
De aanmeldingswachttijd is de wachttijd vanaf het moment van contact tot het moment dat de intake plaatsvindt. Er is geen wachttijd tot de start van de behandeling.

Begeleiding bij leren, gedrag en opvoeding

Papillon is een praktijk voor begeleiding bij leren, gedrag en opvoeding van kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-16 jaar. Vanuit Papillon wil ik graag een zo passend mogelijke hulp voor u en uw kind realiseren, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en kan groeien.

Wilt u meer weten over de denkwijze van waaruit en de manier waarop Papillon wil werken, dan kunt u meer informatie vinden onder de kopjes ‘Visie’ en ‘Strategie’.

Hebt u vragen over de opvoeding? Ervaart u problemen bij de opvoeding? Wat betekent de door de psychiater gestelde diagnose van mijn kind in de praktijk? Wat betekent het voor ons gezin dat mijn kind PDD-NOS, AD(H)D, Stoornis binnen het Autistisch Spectrum etc. heeft? Hoe komt het dat mijn kind op school niet mee kan komen? Waarom heeft mijn kind geen vriendjes? Heeft mijn kind dyslexie? Mijn kind heeft dyslexie of dyscalculie. Welke hulp en/of aanpassingen kunnen er binnen het vervolgonderwijs worden gegeven? Wat kan ik zelf doen om het leerproces te ondersteunen? Wat is een goed vervolgniveau na de basisschool voor mijn kind?

Voor al deze vragen kunt u bij Papillon terecht! Papillon streeft naar snelle hulp en probeert samen met u antwoord op uw vragen te vinden. Het bestaande aanbod wordt aangepast aan de behoeften van u en uw kind. In een eerste kennismakingsgesprek onderzoeken we samen op welke manier Papillon iets voor u en uw kind kan betekenen.

Contact opnemen pedagoog kampen

pedagoog Zwolle kampen Papillon

“De reguliere zorg gaat te vaak uit van problemen, stoornissen en onmogelijkheden. Maar een mens is in al zijn eigenheid niet in een hokje te plaatsen!”

Papillon 10 jaar!

De tijd is omgevlogen. Bij de start van de praktijk was mijn grootste wens om te werken vanuit de visie dat elk kind uniek is, eigen krachten heeft die ontdekt worden en daardoor uiteindelijk op een eigen tijd tot bloei kan komen!

Gaandeweg de jaren is er een mooi netwerk van samenwerkingen ontstaan met allerlei professionals die ook vanuit deze visie willen werken en de aan hen toevertrouwde kinderen respecteren in hun eigenheid! Hierdoor kon er gaandeweg binnen Papillon een breed aanbod van hulpverlening ontstaan.

Er zijn heel veel mooie contacten met kinderen, hun ouders, de gemeente, de scholen en andere professionals gekomen.

Op deze plek wil ik graag iedereen die betrokken is (geweest) bij Papillon van ganser harte bedanken voor het gegeven vertrouwen tijdens de samenwerking!

Contact opnemen pedagoog kampen

orthopedagoog Zwolle papillon kampen

Ervaringen