Papillon Kampen
Marimba 21
8265 RK Kampen

038-3320864
info@papillonkampen.nl
zorg@papillonkampen.nl (vergoede zorg)

Hulp bij opvoeding

Ervaringsdeskundigen

Korte wachttijd

Dyslexie specialisten

In verband met de vele nieuwe aangemelde cliënten zijn we genoodzaakt om een wachttijd in te stellen.

De wachttijd bedraagt momenteel 8 weken. Voor de meest actuele situatie rondom wachttijden en wachtlijst kunt u het beste per mail contact opnemen.
De aanmeldingswachttijd is de wachttijd vanaf het moment van contact tot het moment dat de intake plaatsvindt. Er is geen wachttijd tot de start van de behandeling.

Nieuwe samenwerking!

Per 1 januari 2023 gaat Papillon Kampen een nauwe samenwerking aan met Logopediepraktijk de Maten en wordt er een nieuwe praktijk gevormd.

Dit betekent dat alle zorg die door de gemeente vergoed wordt over gaat naar Papillon de Maten. Het gaat om dyslexieonderzoek, dyslexiebehandeling en psychologische behandeling middels een verwijzing van de huisarts of het CJG.

De nieuwe praktijk werkt vanuit dezelfde visie en hanteert dezelfde werkwijze als u gewend was bij Papillon en Logopediepraktijk de Maten.

Contact opnemen pedagoog kampen

De  nieuwe praktijk heet Papillon de Maten.

Wilt u een kind aanmelden voor een dyslexieonderzoek, dyslexiebehandeling of andere vergoede zorg? Dan kunt u dit doen door een mailtje te sturen naar:

zorg@papillondematen.nl

Vanaf 1-1-2023
of bellen naar:

038-2301598
Meer informatie vindt u op www.papillondematen.nl
Adres: Tosca 14, 8265 SL Kampen

Begeleiding bij leren, gedrag en opvoeding

Papillon is een praktijk voor begeleiding bij leren, gedrag en opvoeding van kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-16 jaar. Vanuit Papillon wil ik graag een zo passend mogelijke hulp voor u en uw kind realiseren, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en kan groeien.

Wilt u meer weten over de denkwijze van waaruit en de manier waarop Papillon wil werken, dan kunt u meer informatie vinden onder de kopjes ‘Visie’ en ‘Strategie’.

Hebt u vragen over de opvoeding? Ervaart u problemen bij de opvoeding? Wat betekent de door de psychiater gestelde diagnose van mijn kind in de praktijk? Wat betekent het voor ons gezin dat mijn kind PDD-NOS, AD(H)D, Stoornis binnen het Autistisch Spectrum etc. heeft? Hoe komt het dat mijn kind op school niet mee kan komen? Waarom heeft mijn kind geen vriendjes? Heeft mijn kind dyslexie? Mijn kind heeft dyslexie of dyscalculie. Welke hulp en/of aanpassingen kunnen er binnen het vervolgonderwijs worden gegeven? Wat kan ik zelf doen om het leerproces te ondersteunen? Wat is een goed vervolgniveau na de basisschool voor mijn kind?

Voor al deze vragen kunt u bij Papillon terecht! Papillon streeft naar snelle hulp en probeert samen met u antwoord op uw vragen te vinden. Het bestaande aanbod wordt aangepast aan de behoeften van u en uw kind. In een eerste kennismakingsgesprek onderzoeken we samen op welke manier Papillon iets voor u en uw kind kan betekenen.

Contact opnemen pedagoog kampen

pedagoog Zwolle kampen Papillon

“De reguliere zorg gaat te vaak uit van problemen, stoornissen en onmogelijkheden. Maar een mens is in al zijn eigenheid niet in een hokje te plaatsen!”

Ervaringen