header

Papillon KamPen

Dyslexie

Om er achter te komen of uw kind dyslexie heeft en profijt kan hebben van een goede begeleiding en behandeling, is onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt soms vergoed, maar niet altijd. Leest u meer over de mogelijkheden onder dyslexie.

Lees verder

Gogmed training

Doel van de Cogmed werkgeheugen training is om bij kinderen (vanaf 3 jaar), adolescenten en volwassenen te helpen hun concentratie te verbeteren. De training is internationaal wetenschappelijk bewezen effectief te zijn. Leest u hier meer.

Lees verder

Jes Training

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Wel kunnen kinderen ervoor kiezen te leren hoe je moeilijke dingen rond de scheiding aan kunt pakken. 
Vaak helpt het als er ook met leeftijdsgenootjes over gepraat kan worden. Leest u hier meer over de training.

Lees verder

Onderzoek

Soms wilt u meer inzicht krijgen in de sterke en zwakke kanten van uw kind, bijvoorbeeld in verband met het maken van een keuze voor vervolgonderwijs. De uitkomsten van een intelligentieonderzoek kunnen hierover meer duidelijkheid geven. Leest u hier meer over de mogelijkheden.

Lees verder

Onderzoek- dyslexie - dyscalculie - dyslexie begeleiding - PDD-Nos - autisme spectrum - opvoedingsvragen - intelligentie onderzoek - begeleiding - TOM training - theory of mind - Cogmed - JES training - geheugentraining - ADHD